Wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu drogownictwa wymaga bardzo często, jeżeli nie zawsze, współdziałania kilku branż m.in.: geodezyjnej, geologicznej, mostowej, sanitarnej (w zakresie sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych, sieci gazowych, wodociągowych, cieplnych), elektrycznej (w zakresie sieci elektroenergetycznych), telekomunikacyjnej (w zakresie sieci telekomunikacyjnych). Pozostajemy w stałej współpracy z osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w poszczególnych branżach. Umożliwia to nam dostarczenie Państwu kompleksowo opracowanej dokumentacji projektowej.

Jeżeli sami Państwo zajmujecie się opracowywaniem dokumentacji projektowej i poszukujecie firmy do współpracy w zakresie branży drogowej, oferujemy swoje usługi.
Do współpracy zapraszamy także, w ramach procedury „Zaprojektuj i wybuduj”, firmy budowlane, zajmujące się wykonawstwem robót drogowych.